Güncel Şube Haberleri

20 Mart, 2016

İzmir 4 No`lu Şubemiz(Yükseköğretim Şubesi) Yemek zamlarının geri alınması ve Üniversitenin tüm bileşenlerinin oluşturacağı Yemekhane Komisyonu kurulması talebi ile imza topladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi yemek ücretlerine %114'lere varan zamlar yaptı.İzmir 4 No'lu Şubemiz(Yükseköğretim Şubesi) Yemek zamlarının geri alınması ve Üniversitenin tüm bileşenlerinin oluşturacağı Yemekhane Komisyonu kurulması talebi ile imza topladı.
Toplanan 1200 imza DEÜ Genel Sekreterine teslim edildi.Şube yöneticilerimiz taleplerin karşılanmaması durumunda hukuki mücadele başlatacaklarını söylediler.
DEÜ Rektörlük zamların çok küçük bir kısmını geri çektiğini açıkladı.Göstermelik geri adımı kabul etmeyen Eğitim İş İzmir 4 No'lu Şubemiz(Yükseköğretim Şubesi) Yönetim Kurulu kararı ile DEÜ 2016 yılı yemek ücret tarifelerine ilişkin Yürütmeyi Durdurma kararı verilmesi, keyfi zamlar ile hukuka aykırı olarak düzenlenen yemek ücretlerinin iptal edilmesi için 16 Mart 2016 tarihinde İdare Mahkemesine müracaat etti.