Güncel Şube Haberleri

11 Haziran, 2018

KONYA GAZİ LİSESİ KARARI PROTESTO EDİLDİ

Konya Şubemiz, 129 yıl önce kurulan Konya Lisesi’nin merkezi sınavla öğrenci alacak okullar arasında bulunmamasına ve kontenjanının da 280’den 800’e çıkarılmasını protesto etti.

Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı protestoya CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de destek oldu.

Şube Başkanımız Özgür Genç’in yaptığı basın açıklaması şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG sisteminde bir gecede yaptığı değişikliğin faturasını öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize kesmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün plansızlığı, 1889 yılında Konya İdadisi adı ile eğitim öğretim hayatına başlayan ve 129 yıldır eğitim öğretime devam eden Konya Gazi Lisesini, Milli Eğitim Bakanın tabiri ile “nitelikli okullar” listesinde yer almaması ve seneye 9. Sınıflara 800 öğrenciyi sınavsız olarak alacak olması ile devam etmektedir.

TEOG ile her yıl 280 öğrenci alan ve tekli eğitime devam eden Konya Lisesine, önümüzdeki eğitim öğretim yılında sınavsız 800 yeni öğrenci kontenjanı belirlenmiştir.

Başbakan ve Milli Eğitim Bakanının her fırsatta 2019 yılı sonunda tüm okullarda tekli eğitime geçilecektir ifadesi Konya’da tekli eğitim yapan tarihi Konya Lisesinin ikili eğitime geçmesi ile plansızlığın, yeni okul ve derslik yapılamadığının en açık göstergesidir. Milli Eğitim Müdürlüğü liseye devam edecek öğrencilerimize okul bulamamaktadır.

Şuan tekli eğitim yapan okulumuz seneye ikili eğitime geçirilerek, öğrencilerimizin sabah çok erken saatte derse başlamasına, akşam geç saatte karanlıkta derslerin bitmesine ve evlerine giderken güvenlik risklerinin oluşmasına neden olabilecektir.

 Konya Lisesinin Tarihini Bilmeyenlere Hatırlatma Yapmak İstiyoruz

Yapı, kurulduğu günden günümüze kadar çeşitli eğitim dönemleri ve farklı okul adları ile anılmıştır. Eğitim öğretime başladığı 1889 ile 1913 yılları arasında Konya İdadisi,1913 ile 1923 yılları arasında Konya Sultanisi Cumhuriyetten sonra, 1923’den 1934’e kadar bu binada eğitim veren Darü’l-Muallimin 1934’e kadar Muallim Mektebi, Konya Erkek Öğretmen Okulu olarak adlandırılmakla birlikte, yine 1929 tarihli bir Vilayet Albümünde okulun adı Erkek Muallim Mektebi olarak geçmektedir. Erkek Muallim Mektebi’nin (Erkek Öğretmen Okulu) 1934 yılında Adana’ya nakledilmesi üzerine yapı, Konya Erkek Lisesi’ne verilmiştir. Daha sonraları ise 1973-1998 tarihleri arasında, Gazi Lisesi ve 1998-2005 yılları arası Konya Lisesi,2005’den günümüze kadar Konya Lisesi (Anadolu) adlarıyla kullanılmıştır.

Konya Lisesi’nin, 1914-15’de 25 mezun verirken, ertesi yıl mezun sayısı ikiye düşmüştür. Çanakkale Savaşları sırasında cepheye giden tüm öğrenciler derslere devam edemediği için sonraki yıllarda mezun vermemiştir. Türkiye’nin en  başarılı ve en eski liselerinden Konya Lisesi, Kurtuluş Savaşımızın olduğu 1918-1920 yılları arasında hiç mezun vermemiştir.

Konya Lisesinin devlet adamlarından, bilim adamlarına, yazarlardan sanatkara bir çok mezunu vermiştir.

Ülkemize bu kadar önemli isimler yetiştirmiş bir liseye bugün yapılmak istenen durum kabul edilebilir değildir.

Konya Lisesinin Tarihi Başarılarla Doludur                                                                                  

Türkiye’nin en eski binalarından birine sahip olan ilimizin tarihi kültürel yapısının simgelerinden olan Gazi Lisesi,öğrenci sayısı arttıkça eski bina yetersiz kalmaya başlamış, 1934–1935 öğretim yılında Lise bu günkü ek binasına taşınmış, yeni binaya taşındığı tarihte okul 45 yıllık bir eğitim öğretim hayatını geride bırakmış olup, Laboratuarları, işlikleri, matbaası, hatta öğretmen okulundan kalan araç ve gereçlerle okul olgun, oturmuş ve verimli bir lise olmuştur.

Bu dönemde Lise, öğrencileri seçme sınavlarında üstün başarılar göstermiştir. Kültür Bakanlığınca Avrupa’ya yüksek öğrenim için gönderilecek öğrencileri seçmek için 1934’te açılan imtihanı kazanan on öğrenciden dördü, 1937’de on öğrenciden üçü, Konya Lisesi mezunu öğrencilerindendir.

Gazi lisesi bünyesinde Yabancı Dil Ağırlıklı Lise eğitim- öğretime başlamış 1998 yılında okul, Konya Lisesi ve Gazi Lisesi olarak ikiye ayrılmış bu şekliyle bir yıl eğitime devam etmiştir. Daha sonra her iki okul Meram Konya Lisesi adı altında birleştirilmiştir.

2005–2006 öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi nedeniyle okul, Konya Lisesi (Anadolu) ismiyle eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Eğitim İş olarak diyoruz ki;Türkiye’nin sayılı eğitim kurumlarından olan,mezunları ile ülkemize çok önemli değerler katan,Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı yıllarında öğrencileri ile ülkemizin Kurtuluş Mücadelesini veren,adını Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal’den alan,ülkemizin ve ilimizin tarihi ve kültürel simgelerinden olan Konya Lisesinin hak ettiği değeri alması için öğretmenlerimizin,öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmaya,gençlerimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğimizi yapılan yanlıştan dönülmesi için mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.