Güncel Şube Haberleri

05 Mayıs, 2015

Sendikal Akademi Örgütlenme Eğitimi Bursa da

Sendikal Eğitim Akademisi Bursa Şubedeki çalışmalarını 2-3 Mayıs tarihlerinde şube merkezinde yaptığı eğitimle gerçekleştirdi. Bursa Şube üyesi 25 katılımcı ve Konya Şubeden 5 eğitim danışmanı arkadaşımız ile gerçekleştirilen eğitimde, sendika üyelerinin aidiyet duygusunun geliştirilmesi üzerine örgütlenme projeleri hazırlanmasına ağırlık verildi. Beşerli ekipler halinde çalışan katılımcılar örgütlenme bilinci, üyelerin sendikaya olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi, yeni üye kazanma ve sendikanın tanınırlığının artırılması üzerine eğitim aldılar. Alınan eğitimler ışığında önümüzdeki dönemde üyelerin daha etkin olabilecekleri örgütlenme projeleri hazırlandı ve tüm katılımcılar uygulanacak olan örgütlenme çalışmaları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

                Eğitim-iş Bursa Şube yönetimi olarak, yapılan eğitim çalışmasının planlanmasında emeği geçen Genel Merkez Yöneticilerimize ve Eğitim Uzmanımız İsmail Hakkı Kurt'a teşekkür ediyoruz. Eğitim çalışmalarının tüm şubelerimize yaygınlaşması ve üyelerimizin daha etkin olacak biçimde sendikal eylemlere katılmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Eğitim-iş umudu büyütmeye devam ediyor...
 

Saygılarımla

Özkan RONA

Bursa Şube Başkanı