Güncel Şube Haberleri

06 Nisan, 2015

Sendikal Eğitim Akademisi Kocaeli Şubede

Eğitimiş Kocaeli Şubesi temsilcilik yöneticilerine ve iş yeri temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen kadro eğitimini 4 Nisan'da yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. 

Şube başkanı Bilal ŞENER'in açış konuşmasıyla başlayan Sendikal Eğitim Akademisi Genel Eğitim Sekreteri Önder YILMAZ'ın programın içeriğini açıklayan sunuş konuşmasıyla devam etti.

Genel Eğitim Sekreterliği ve şube eğitim sekreterlğinin koordinasyonunda gerçekleşen eğitimde Cumhuriyetin Eğitim Devrimi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devreden Eğitim Mirası, 3 Mart Devrim Yasaları ve Tevhid-i Tedrisat'ın Önemi, Türkiye Öğretmen Örgütlenmesi ve Türkiye Siyasi Tarihi, Sendikal İletişim, Grup Dinamiği, İş Yeri Temsilcilerinin Görevleri, Örgütlenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Eğitim-İş Kadrolarını Bekleyen Görevler konular işlendi. Eğitimler Genel Eğitim Sekreteri Önder YILMAZ ve Genel Örgütlenme Sekreteri Hikmet PALA tarafından verildi. 

Eğitim çalışmasına Konfederasyon MYK üyeleri Engin Çoğal, Barış Düdü ve Eğitim-iş Genel Mali Sekreteri Nazım Kırcı da katıldı.

Tüm katılımcılarla birlikte Türkiye'deki Eğitim-iş örgütleriyle birlikte eş zamanlı olarak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını okuyan Genel Mali Sekreter Nazım Kırcı, siyasal iktidar döneminde sistemli ve düzenli olarak kamu çalışanlarının iş güvencesinin yok edilmeye çalışıldığını belirtti. Basın açıklamasında ayrıca, Yalova valisinin sözlü saldırısı sonucunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eğitim emekçisi Halil Serkan Öz anıldı.

Daha sonra Nazım Kırcı, Hikmet Pala ve Barış Düdü'den oluşan heyet meslektaşımız Halil Serkan Öz'ün cenazesine katılmak üzere Yalova'ya hareket etti.

Eğitim çalışması Genel Eğitim Sekreteri Önder YILMAZ'ın sunumlarıyla son buldu.