Hukuk Açılan Davalar

2009 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Göre Yer Değiştirme Kılavuzu’nun Hukuka Aykırı Hükümlerinin İptali Amacıyla Dava Açtık

2009 yılı “Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu” unda; 2.1 numaralı “İller Arası Yer Değiştirmek İsteyenler” başlığı altında yer alan 3. fıkranın eksik düzenleme nedeniyle ve 3 numaralı “Başvuru Yapamayacak Öğretmenler” başlığı altında yer alan 3 numaralı düzenlemenin dayanağı üst norma aykırılık teşkil etmesi nedeniyle düzenlemenin iptali için dava açtık.