Hukuk Açılan Davalar

Alan Uygulamasını Kaldıran Düzenlemenin İptali İçin Dava Açtık

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Haftalık Ders Çizelgeleri Konulu kararı uyarınca alan/dal dersleri sadece mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına özgüleyerek, Genel Liseler ve Anadolu Liselerinde alan/dal uygulamasına son verdi. Bakanlık düzenlemeyle katsayı dayatmasıyla çok ağır bir darbe vurduğu yöneltme sistemini tamamen yok etmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken de İmam Hatip Liseleri’nde öğrenim görmeyen öğrenciler düşman ülkenin yurttaşıymış gibi, İmam Hatip Liseleri lehinde ayrımcılık yapmaya tenezzül etti. Milli eğitim sistemini gerici hedefleri uğruna yap-boz tahtasına dönüştüren, bu uğurda hepsi birbirinden değerli olan çocuklarımız arasında ayrımcılık yapma basiretsizliğini gösteren Bakanlığın Genel Liseler ve Anadolu Liselerinde alan/dal uygulamasına son verilmesiyle ortaya çıkardığı olumsuz tablonun bertarafı için, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Haftalık Ders Çizelgeleri Konulu kararının ve bu karara bağlı olarak düzenlenen Haftalık Ders Çizelgesi Tablolarının yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali için Danıştay’a dava açtık.