Hukuk Açılan Davalar

BİRDEN FAZLA VERİLECEK NÖBET GÖREVİNE KARŞI DAVA AÇTIK

16.06.2016 tarih ve 29744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 6. Maddesi ile değiştirilen Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir.“ ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması sonrasında iptali talebi ile Danıştay’da dava açtık.