Hukuk Açılan Davalar

Bugün uzman öğretmenlik hakkını yargı kararıyla elde eden her bir öğretmenin haklı başarısının arkasında eğitim iş’in tarihe not düşülmüş hukuki önderliği vardır.

Kariyer basamakları sınavında başarılı olmalarına rağmen hukuk dışı kontenjan sınırlaması nedeniyle yasanın tanıdığı haktan yararlanamayan ondörtbin öğretmen için hukuki çıkış yolunu Sendikamız göstermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 5204 sayılı yasa ile ilgili olarak verdiği kısmi iptal kararı çerçevesinde Mahkeme uzman ve başöğretmen olabilme koşullarına sahip olan öğretmenlere “kontenjan doluluğu” gerekçesiyle olumsuz yanıt verilmesinin Anayasaya aykırı olduğunu tespit ve tescil etmiştir. Karar sonrasında Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği kuralı nedeniyle işkolunda örgütlü sendikalar ve eğitim çevreleri karamsar bir tablo çizerek, hukuki çıkmaza işaret etmişlerdir. Eğitim İş ise “Uzman öğretmenlik sınavında başarılı oldukları halde değerlendirme kriterlerine göre kontenjanın dışında kalan öğretmenlere haklarını geri verin” çağrısını takip eden hukuki tahlil ve değerlendirmeleri ile ondört bin mağduru umutlandırmış, bu değerlendirmelere uygun dilekçe örneklerini işkolunun bilgisine sunmuştur. Bu çıkışı ve önerilen hukuki yolu diğer sendikalar da zaman geçirmeksizin izlemiş ve benzer hukuki çalışmalara girişmişlerdir. Sonuç olarak Sendikamızın haklılığı zaman geçmeksizin ortaya çıkmış, peşpeşe kazanılan davalar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı mağdurların haklarını tescil etmek durumunda kalmıştır. Sendikamız işkolumuz biçin yaşamsal öneme sahip bir önemli konuda da daha önderlik yapmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamıştır.