Hukuk Açılan Davalar

Darbe Ürünü Yasakçı Yök’ün Akademik Örgütlenmeye Darbe Vuran Düzenlemesini İptal Ettirdik

YÖK üniversitelere, bağımsızlıklarının doğal sonucu olarak gerektiğinde idari otoriteye özgürce muhalefet etmekten çekinmeyen meslek kuruluşlarının etkinliklerini azaltmak amacıyla 17.11.2008 gün ve 33505 sayılı genelgeyi gönderdi. Sendika olarak genelgede yer alan ; “Çeşitli kamu kuruluşlarının veya meslek kuruluşlarının yönetim veya denetim organlarında görev yapmak üzere ilgili kanun hükümleri uyarınca görev alan üniversite öğretim elemanlarının bu görevleri yerine getirebilmeleri ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında görevlendirilmeleriyle mümkün olabilecektir.Aksi takdirde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesi çerçevesinde görev yapan öğretim elemanlarının söz konusu kuruluşlarda görev yapmaları mümkün olmayacaktır.” ifadeleri ile örgütlenme özgürlüğüne geniş kapsamlı bir yasak getirildiğini ifade ederek düzenlemeyi kabul edilemez bulunduğumuzu açıkladık. YÖK kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine YÖK, Sendikamızı ve genelgeye tepki gösteren akademik yapıları genelgeyi çarpıtmakla itham etmişti. Bunun üzerine Eğitim İş olarak kamuoyunu yanıltanın YÖK olduğunu, akademik personelin örgütlenme özgürlüğünü yok etmeye yönelik genelgeyle ilgili yanıtımızı yargısal merciiler yoluyla vereceğimizi ifade etmiştik. Danıştay, açtığımız davada talebimizi yerinde görerek hukuka aykırı genelgeyi tamamen iptal ederek haklılığımızı tescil etmiştir.