Hukuk Açılan Davalar

DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMEYE DAVA AÇTIK

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapılmış, mesleki ve teknik lise öğretmenlerinin ek ders ücretleri ve çalışma saatlerine ilişkin memuriyet güvencesi ve angarya yasağını hiçe sayan yeni düzenlemeler öngörülmüştür.

Değişiklikle birlikte işletmelerdeki meslek eğitimi ve staj kapsamında gerçekleşen ders görevleri yüz yüze eğitim kapsamına alınmıştır. Ancak bu durum ortaöğretime ilişkin temel düzenleme olan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile çelişkili ve işin mahiyetiyle örtüşmemektedir. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde, işletmelerde yapılacak bu staj ve eğitimlerin mahiyeti itibarı ile okullardaki derslerden farklı olduğunu, burada öğretmenin pozisyonunun, okul derslerindeki öğretmenlik sıfatından farklı olduğunu, işletmelerde ayrı bir mahiyette çalışma yapıldığını tanımlamak üzere koordinatör öğretmenlik tanımlaması yapılmış ve yüz yüze eğitim tanımlamasında da, işletmelerde yapılacak bu staj ve eğitimler kapsam dışında yer almaktadır. Bu yönüyle yapılan değişikliğin mevzuat ile çelişkili ve amacı yerine getirmekten uzak olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte öğretmenlerin koordinatör öğretmen olarak işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yaptıkları çalışmalar ek ders görevinden çıkarılarak ders görevi kapsamına alınmıştır. Bu durumda da işletmelerde yapılacak bu görevler öğretmenlerin aylık karşılığı aldığı ders görevi kapsamında değerlendirilecektir. Burada da öğretmenlerin ücretleri bakımından son derece hakkaniyete aykırı, çalışma huzurunu bozacak ve eşitsizlik yaratacak sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Bu sebeplerle söz konusu düzenlemeye karşı Danıştay nezdinde sendikamızca dava açılmıştır.