Hukuk Açılan Davalar

Eğitim-iş ismini kullanmaktan men edilmemiz için açılan davayı kazandık.

Eğitim Sen’in sendikamızın ismi üzerindeki tasarruf hakkının kendilerine ait olduğu iddiası ile sendikamız aleyhine açtığı “Eğitim-İş ismini kullanmaktan men edilmemiz için açtığı” davayı kazandık.