Hukuk Açılan Davalar

Esas Hizmet Sürelerinin Hesabında Dikkate Alınmamasına Yönelik Düzenlemeyi Etkisiz Kıldık

2010 yılı Ağustos ayı öğretmen atamalarına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Öğretmenlik İçin Atama ve Başvuru Kılavuzu"nun “Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” başlıklı (4.1.2) maddesinin 8. paragrafında getirilen hukuka aykırı düzenleme ile 06.05.2010 tarihinden önce askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında geçirenlerin askerlikte geçirdikleri sürelerin atamaya esas hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınmasının önüne geçilmişti. Hukuki dayanaktan yoksun düzenlemeyi Danıştay huzuruna taşıdık ve Danıştay talebimizi yerinde bularak, hukuka aykırı düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Eğitim İş’in hukuki kazanımı uyarınca 06.05.2010 tarihinden önce askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında geçirenlerin askerlikte geçirdikleri süreler atamaya esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaya başlanmıştır.