Hukuk Açılan Davalar

Gazi Üniversitesi Yöneticilerinin Haksız Kazanç Elde Etmelerine Dayanak Teşkil Eden Düzenlemenin İptali İçin Dava Açtık

Gazi Üniversitesi Rektörü dahil, bir kısım üst düzey üniversite yöneticisinin, Gazi Hastanesi döner sermaye gelirlerinden 2547 Sayılı Kanuna aykırı olarak “mesai dışı ek katkı payı adı altında” haksız kazanç elde etmelerinin hukuki dayanağı olan yönergenin iptali amacıyla dava açtık.