Hukuk Açılan Davalar

Hukuka Ve Vicdana Uygun Bir Yönetici Atama Yönetmeliği İçin Verdiğimiz Büyük Hukuk Mücadelesi Sonunda Gülen Taraf Biz Olduk Ve Yeni Yönetmeliğe Tartışmasız Biçimde “Eğitim İş Damgasını” Vurduk

Sendikamız, öncelikle 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği” ‘nin kadrolaşmaya dönük hükümlerinin bertarafı amacıyla dava açmış ve kısa süre sonra hukuki zaferini ilan etmiştir. 2007 yönetmeliği sonrasında, şark kurnazlığı yaparak hukuki boşluk bahanesiyle ülkeyi bu defa vekaleten yandaşlarına yönetme anlayışı ortaya koyan Bakanlık, bir defa daha Eğitim İş gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Zira Eğitim-İş ortaya konulan oyunu fark ederek ilgilileri uyarmış ve yargı kararına uygun bir yaklaşım ortaya koymaları isteyerek, aksi tutumun hesabının sorulacağı ifade etmiştir. Yapılan uyarıların sonuç vermemesi üzerine Bakan, Bakanlık bürokratları ve 81 il valisi hakkında cezai süreç başlatılmıştır. Gelinen noktada, kararlı ve inatçı hukuki girişimler sonunda sorumlulardan bir kısmının yargılanmasının yolu açılmıştır. Eğitim İş’in yargı kararlarına uygun davranılması ve hukuka uygun yeni yönetmelik çıkarılması yönündeki baskısından kurtulmak isteyen Bakanlık bu defa, 24.04.2008 tarih ve 26856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği”ni yürürlüğe sokmuştur. Bakanlığın kendisine yakın bulduğu sendikalardan görüş alarak oluşturduğu yönetmeliğin kadrolaşmaya dönük ve işkolu menfaatlerine aykırı hususları da yargıya taşınmış ve kısa süre içinde yeni hukuki zaferimiz işkoluna ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Bu süreçte Eğitim-İş, işkolundan gelen yüzlerce hukuki yardım talebini karşılıksız bırakmamış, birçok üyemiz adına onlarca dava dilekçesi hazırlamış ve üyelerimizin imzalarına açmıştır. Süreç Sendikamıza ülke genelinde paha biçilmez bir prestij kazandırmıştır. Açtığımız davalar ve yaptığımız hukuki girişimlerle taleplerimize yaklaşan bir yönetmelik düzenlemesine adım adım yaklaştık. Bu kapsamda yine 08.08.2008 tarih ve 26961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticiliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in hukuka aykırı olarak tanzim edilen EK-2 değerlendirme formunun yürütmesinin durdurulmasını sağladık. Sendikamızın daha önce defalarca iptalini sağladığı hukukdışı yönetmeliklerle okulları kaosa sürükleyen Bakanlık, Sendikamızın hukuki kararlılığı karşısında geri adım atarak yönetmelik hazırlık toplantılarına önceki dönemlerden farklı olarak sendikamızı da davet etmek zorunda kalmış ve yapılan görüşmeler sonunda hazırlanan yönetmeliğe bazı istisnalar dışında tartışmasız biçimde Eğitim-İş Damgası vurulmuştur. Eğitim İş uzun yıllar soluksuz sürdürdüğü hukuk mücadelesinin meyvesini almış, örgütüne ve diğer tüm eğitim işkolu emekçilerine armağan etmiştir.