Hukuk Açılan Davalar

İlköğretim müfettişleri atama yönetmeliğinin hukuka aykırı hükümlerinin iptali amacıyla danıştay’a dava açtık.

24.06.2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, 13.08.1999 tarihli ve 23785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırarak, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği adlı yeni bir yönetmelik yayımlamıştır. Yeni yönetmelikte bulunan bir kısım düzenlemeler, eğitim müfettişlerinin çalışma hayatını, çalışma güvencesini olumsuz etkilemekte ; bir kısım düzenlemeler ise bazı kurs, yurt ve kurumları denetim dışı bırakmaktadır. Sendikamız düzenlemenin hukuka aykırı hükümlerini dava konusu yapmıştır.