Hukuk Açılan Davalar

Merkez yönetim kurulumuzun uygun bulması ile işkolu genelini ilgilendireceği düşünülen bir çok davayı üyelerimiz üzerinden açtık.

Eğitim İş Hukuk Bürosu, yürürlükteki mevzuat uyarınca kural olarak “sadece sendikal faaliyetler nedeniyle” mağdur edilen üyeleri temsilen dava açmaktadır. Ancak zaman zaman olumsuz sonuçları işkolumuzun ya da üyelerimizin geneline sirayet edeceği düşünülen uyuşmalıklarda, Merkez Yönetim Kurulumuzun onayı sonrasında üyeler adına da birçok dava açmıştır.