Hukuk Açılan Davalar

Sözleşmelilerin Mağdur Eden Düzenlemelere Müdahale Ettik

Sendikamız, kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapmalarına rağmen ekonomik, özlük ve sosyal hak ve güvenceler bakımından ağır bir sömürüye maruz bırakılan sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına çok yakın ilgi ve alaka göstermiştir. Sendikamız bu kapsamda sözleşmeli personelin sorunlarıyla ilgili olarak sayısız hukuki-idari girişim yapmış, kadrosuz çalışanların tamamının adil koşullarda kadrolu yapılması, hizmetin kendine özgü şartları nedeniyle çok çok istisnai zorunluluklar hariç olmak üzere kamuda memur/sözleşmeli personel/geçici personel/işçi ayrımının kaldırılması için yoğun çaba sarfetmiştir. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar arasında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 14/06/2010 tarih ve 29773 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulan 2010 Yaz Tatili Dönemi Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun hukuka aykırı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açmıştık. Danıştay 2. Dairesi Sağlık Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başlıklı 4.bölümde yer alan “ Göreve başlama tarihine göre 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle en az bir yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olan” ibaresinin yürütmesini durdurmuştur. Buna göre artık sağlık özrünü belgeleyen sözleşmeli öğretmenlerimiz 1(bir) yıllık çalışma süresini tamamlama koşulu aranmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir. Bakanlık takip eden klavuzda da hukuksuzlukta ısrarcı olmuş sendikamız aynı konuda açtığı ikinci davada da yürütmenin durdurulması kararı almıştır. Klavuz düzenlemelerinde süreklilik arz eden ve sözleşmeli öğretmenlerimizi mağdur ettiğini düşündüğümüz hükümlerinin iptaline yönelik hukuki girişimlerimiz de sürmektedir.