Hukuk Açılan Davalar

Yök Başkan Ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın onlarca yıldır yerleşik hale getirdiği içtihatları ile Türkiye Cumhuriyeti yargı kurumları açısından bağlayıcı etkiye sahip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını yok saymaya yönelik YÖK dayatması olan 2010 - Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) Lisans Eğitim Bilimleri Testi Sınavı Kılavuzu ile 2010 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) Sonbahar Dönemi Kılavuzu’nun hukukdışı kılık-kıyafet düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açmamızın ardından, yargı kararlarını yok saymak suretiyle sözkonusu düzenlemeleri yaşama geçiren YÖK üyelerinin keyfi tutumlarının karşılıksız kalmaması amacıyla, haklarında suç duyurusunda bulunduk.