Hukuk Açılan Davalar

Yök’ün “yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar” kapsamında yaptığı mevzuat oyununu yargıya taşıdık, düzenlemeyi danıştay kararı ile etkisiz kıldık.

YÖK 18.02.2010 tarihinde, “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” başlığı altında bir karar alarak yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere sınavsız girebilmelerinin önünü açtı. Sendikamızın, kamuoyunda büyük tepki toplayan art niyetli uygulamayı yargı huzuruna taşıyacağına ilişkin basın bildirisi haber ajanslarında yer aldıktan 1-2 saat sonra, YÖK düzenlemeyi geri çektiğini açıkladı. Yaptığımız inceleme sonunda, YÖK’ün tepkilere neden olan durumun düzeltildiği iddiasının gerçekdışı olduğu, gerçekte hukuki karmaşa yaratılarak saklı hedefin muhafaza edildiği ortaya çıkmıştır. YÖK, 17 Mart 2010 tarihli kararında yer alan “2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının Kaldırılmasına” ibaresini korumak suretiyle, dayanak yönetmeliğin zorunlu gördüğü “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı”nı kaldırma inadını sürdürmektedir. Düzenlemenin halen yürürlükte bulunan hükümlerine göre; lise öğrenimlerinin bir bölümünü veya tamamını yurtdışında tamamlayan ve uyruklarından biri TC veya KKTC olan çift uyruklu öğrenciler, 2010 yılı içerisinde TC veya KKTC uyruğundan çıkarlarsa, sınavsız olarak yükseköğretim kurumlarına alınabileceklerdir. Söz konusu hüküm; “yurt dışında lise öğrenimini tamamlayan Türk Uyruklu öğrencilerin büyük çoğunluğunun çift uyruklu olduğu gerçeği” ve de “Türk uyruğundan çıkma işlemi ile çıkma sonrası tekrar Türk uyruğuna girme işleminin son derece basit bir prosedürle gerçekleştiği gerçeği” ışığında irdelendiğinde amaçlananı ortaya koymaktadır. YÖK, birçoğu 3. dünya ülkelerinde hiçbir denetime tabi olmaksızın ve Cumhuriyet’le hesaplaşmaları için beyinleri yıkanan öğrencileri sınavsız olarak üniversitelere taşıma peşindedir. Bu nedenle, yabancı uyruklu öğrencilere ve çift uyrukluyken TC uyruğunu bırakıp yabancı bir ülkede eğitiminin bir kısmını veya tamamını tamamlayan öğrencilere üniversiteye sınavsız giriş hakkı tanınması düzenlemelerinin iptali amacıyla Danıştay’a dava açtık. Danıştay talebimizi haklı bularak dava konusu düzenlemenin yürütmesini durdurmuştur.