Hukuk Dilekçe Örnekleri

12 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA VE 12-16 EKİM 2015TARİHLERİ ARASINDA KOKART TAKMA EYLEMİ İNCELEME VE SAVUNMA ÖRNEKLERİ

Not: "12.10.2015 tarihinde neden işe gelmediniz, mazeretinizi bildiriniz” şeklinde bir yazı verirse,  ekteki incelemeye cevap dilekçesi verilecektir.

Okul müdürleri, incelemeden sonra ya da doğrudan savunma isterse ekteki savunma örneği verilecektir.

İncelemeye cevap ve savunmaya ekler eklenecektir.

     İncelemeye cevap dilekçesi,

     Savunma yazısı,

     Merkez Yönetim Kurulu Kararı

     MEB Hukuk Müşavirliği Görüşü