Hukuk Dilekçe Örnekleri

NORM KADRO ATAMALARINDA VERİLECEK DİLEKÇE

Tercihiniz veya isteğiniz dışında re’sen atanmışsanız, dilekçede belirtilen nedenler genel olarak sayılmış olup bunlardan bir veya birkaçı size uyuyorsa ve hukuka aykırı bulduğunuz size özel durumlar da varsa bu gerekçelere dayanarak size yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren atama ve yer değiştirme işleminin geri alınmasını/kaldırılmasını işlemi yapan makamdan isteyebilirsiniz. Eğer işlemin iptali için dava açmayı düşünüyorsanız makul bir sürede talebiniz karşılanmazsa; atama ve yer değiştirme işleminin size tebliğ edildiği tarihi de hesaba katarak bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde ( Bu süre kesinlikle geçirilmemeli) işlemi yapan valilik aleyhine doğrudan görev yaptığınız yerin yargı çevresindeki idare mahkemesinde dava açabilirsiniz. Bölge hukuk büromuz avukatlarından hukuki yardım ve destek alabilirsiniz. (25.01.2016)