Örgütler | Adana | Seyhan

Seyhan İlçe Temsilciliği

Galip Reha ERTEKİN
Temsilcilik Başkanı
05067006557
Ayla UĞUR
Temsilcilik Sekreteri
05057782482
Ahmet KABADAYI
Temsilcilik Mali Sekreteri
05054471361
İbrahim ÖZBAY
Temsilcilik Örgütlenme Sekreteri
05370169551
Duran ÖZÜBERK
Temsilcilik Eğitim Sekreteri
05325660403
Birol GÜVEL
Temsilcilik Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri
05057863822
Birol KAHRAMAN
Temsilcilik Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri
05052476496
imgbu yükle paylaş yorumla kullan