Eğitim İş Örgütler

Ankara 1

TURGAY KAÇAN

Başkan

HIZIR İNAN

Sekreter

DUYGU ULUSOY

Mali Sekreter

ÖMER DEMİR

Örgütlenme Sekreteri

BUKET ÇETİN

Eğitim Sekreteri

AHMET ATA ALKUSAL

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

ELÇİN GÜNEŞ

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri