Eğitim İş Örgütler

Antalya

Balbey Mahallesi 422/9 Tlf:0242 247 07 88 Muratpaşa/Antalya  egitimis07@gmail.com http://www.antalyaegitimis.org.tr/

FATİN ILTAR

Başkan

ULAŞ OĞUZ

Sekreter

SELMA KARAKAŞ

Mali Sekreter

MUHİTTİN BOZKURT

Örgütlenme Sekreteri

ÖZER ÖZTÜRK

Eğitim Sekreteri

MEHMET AYDIN

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

RAMAZAN AZITEPE

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri