Eğitim İş Örgütler

Batman

MEHMET NEFULOĞULLARI

Başkan

GÜNEŞ YALIN KARA

Sekreter

Mali Sekreter

Örgütlenme Sekreteri

Eğitim Sekreteri

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri