Eğitim İş Örgütler

Bolu

ERKAN KORKMAZ

Başkan

ÖZLEM UZUN

Sekreter

ÖMER YAŞAROĞLU

Mali Sekreter

ONUR SAVAŞ KARADOĞAN

Örgütlenme Sekreteri

AHMET ŞAHİN ÖZDEMİR

Eğitim Sekreteri

MEHMET SALİH KÖŞGEROĞLU

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

ERGİN ERTEM

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri