Eğitim İş Örgütler

Çorum

İLHAN YAŞAR

Başkan

ÖZLER ARIN BEKAR

Sekreter

SELİM BOZKURT

Mali Sekreter

DURAN İRDELİ

Örgütlenme Sekreteri

ÇELEBİ ÖZGAN

Eğitim Sekreteri

SAİM ERDOĞAN

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

ETHEM ERAY OKUR

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri