Eğitim İş Örgütler

Elazığ

Rizaiye Mah. Safa Sok. No:19/B ELAZIĞ

HÜSEYİN SELÇUK

Başkan

TANER YILDIZ

Sekreter

SADIK KUBAT

Mali Sekreter

ÖZGÜR ŞAHİN

Örgütlenme Sekreteri

MEHMET ARIKANOĞLU

Eğitim Sekreteri

AYTEN SOYLU

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

ERTAN ÖZEN

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri