Eğitim İş Örgütler

Iğdır

KADİR TURAN

Başkan

ERDEM BÜTÜN

Sekreter

MUZAFFER GÜREL

Mali Sekreter

KASIM YAŞAR

Örgütlenme Sekreteri

SERDAR TUNA

Eğitim Sekreteri

ALİ RIZA DEMİREL

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

VEDAT KAÇAK

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri