Eğitim İş Örgütler

İzmir1

HAŞİM KARAMAN

Başkan

HÜSEYİN BOZDAĞ

Sekreter

ZÜBEYDE SERBEST

Mali Sekreter

HARUN HEZER

Örgütlenme Sekreteri

ELİF ÖZYENGİNER

Eğitim Sekreteri

SERKAN EKİZ

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

GÜLPERİ SERT

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri