Eğitim İş Örgütler

İzmir1 Güzelbahçe

DİLAVER AYAZ

Başkan

BERNA KELEŞ

Sekreter

İSMAİL ENGİN EVREN

Mali Sekreter

TÜLİN KARADEMİR

Örgütlenme Sekreteri

DURMUŞ SAMİ ŞAHİN

Eğitim Sekreteri

HİKMET YILMAZ

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

BAHAR KARAKAYA

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri