Eğitim İş Örgütler

İzmir1 Menderes

UYGAR MAHİR KOLATAN

Başkan

HANDAN DUMAN

Sekreter

HİLMİ KARAÖZ

Mali Sekreter

GÖNÜL MANAV

Örgütlenme Sekreteri

NECLA HACIKABAK

Eğitim Sekreteri

HÜLYA UYAR

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

JALE HELVA

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri