Eğitim İş Örgütler

İzmir4

İnternet Sitesi: www.egitimisizmir4.org.tr

HAŞİM KARAMAN

Başkan

HALUK DAĞDEVİR

Sekreter

HARUN HEZER

Mali Sekreter

İBRAHİM POLAT

Örgütlenme Sekreteri

NURİ AZAPLAR

Eğitim Sekreteri

HÜSEYİN BOZDAĞ

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

HÜLYA ÖZ

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri