Eğitim İş Örgütler

Kahramanmaraş

AHMET KÜRTÜL

Başkan

ADEM MORKAYA

Sekreter

BEKİR ÇEVİK

Mali Sekreter

CAFER HAYTAOĞLU

Örgütlenme Sekreteri

ALİ TANRUKULU

Eğitim Sekreteri

SEMAİ TAHİR PAKYÜREK

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

DEMET SAĞIR

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri