Eğitim İş Örgütler

Mersin 2 Tarsus Şube

YUNUS KARAMIK

Başkan

RAFET BARIN

Sekreter

DENİZ AKSOY

Mali Sekreter

CELAL KAYIR

Örgütlenme Sekreteri

VELİ NESİP ŞENER

Eğitim Sekreteri

FİLİZ KONUK

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

FERHAN SARP

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri