Eğitim İş Örgütler

Muğla

ÖZKAN KAYA

Başkan

ALİ ŞEFİK TAVİL

Sekreter

ERGİN DİRKEN

Mali Sekreter

UĞURCAN KÜÇÜKALA

Örgütlenme Sekreteri

AYHAN ŞEN

Eğitim Sekreteri

MESUT SARIOĞLU

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

FATMA SEVİM KAPİZ

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri