Eğitim İş Örgütler

Nevşehir

İBRAHİM DEMİR

Başkan

CENGİZ YURT

Sekreter

YAVUZ KOCA

Mali Sekreter

GÜLŞEN PAÇAL

Örgütlenme Sekreteri

DENİZ YİĞİT

Eğitim Sekreteri

ÇETİN KURTPINAR

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

OKTAY ERGİN

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri