Eğitim İş Örgütler

Niğde

TİMUR ÖZKAN

Başkan

NİHAL DEMİRCİ

Sekreter

GÜNGÖR ÖZGÜR GÖRÜR

Mali Sekreter

İSMAİL TÜRKCAN

Örgütlenme Sekreteri

HAKAN UMDU

Eğitim Sekreteri

HÜSEYİN AKGÜMÜŞ

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

ÜMİT ALPAT

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri