Eğitim İş Örgütler

Tekirdağ

HÜSEYİN EREN

Başkan

ENGİN BALCI

Sekreter

ULAŞ ÖNCÜ

Mali Sekreter

CÜNEYİT İŞBİLEN

Örgütlenme Sekreteri

MÜCAHİT YAVUZ

Eğitim Sekreteri

UMUT ARSLAN

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

MERAL İŞBİLEN

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri