Güncel Bilgi-Belge-Talep

16 Mart, 2023

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BANKA PROMOSYONLARINDAKİ HAK KAYIPLARI GİDERİLMELİDİR

Eğitim çalışanlarının banka promosyonlarında yaşadıkları hak kayıplarının giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na talepte bulunduk.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                                                                            ANKARA

                       

            Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 28/11/2005 tarih ve 22055 sayılı yazısı,

            20/07/2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Promosyonları” konulu 2007/21 no’lu genelgesi

            05/08/2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Promosyonları” konulu 2008/18 no’lu Başbakanlık genelgesi

            Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhesabat Genel Müdürlüğü’nün Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “promosyon” adı altında ayni ve nakdi mali imkanlar sağlanabilmektedir.

Sendikamıza ulaşan bilgilere göre; son aylarda eğitim çalışanlarının daha önce yapmış oldukları promosyon anlaşmalarının yenilenmesi için yapılan promosyon görüşmelerinde, bankalar tarafından teklif edilen rakamların geçmiş yıllardaki aynı sürelere (3-5 yıl) göre çok düşük kaldığı görülmektedir.

2023 yılında eğitim çalışanlarının maaş ve ücretlerinde enflasyona bağlı olarak yapılan zamlar sebebiyle yüksek oranda artışlar olmasına rağmen, bankaların promosyon teklifleri 2022 yılında yapılan promosyon anlaşmalarının çok altında kalmaktadır. Aynı ilin benzer çalışan sayısına sahip ilçeleri arasında bile promosyon teklifleri arasında büyük farklılıklar oluştuğunun yanında, eğitim çalışanlarının maaş ve ücretleri aynı olmasına rağmen daha az eğitim çalışanının olduğu il, ilçe ve köylerde çalışanların promosyon miktarları çok daha düşük kalmaktadır.

Bakanlığınız ülkemizin hemen her il ve ilçesine bankaların teklif ettiği promosyon miktarları arasında oluşan büyük farklar sebebiyle eğitim çalışanlarının hak kayıpları yaşamaması için bir an önce müdahil olmalıdır; başka bakanlıkların tüm çalışanları adına yaptığı gibi toplu promosyon anlaşması yapmalı ya da maaşları aynı olan eğitim çalışanlarını bankaların insafına bırakmayacak şekilde yeni bir düzenleme içine girmelidir.

 

                                                                                                           Kadem ÖZBAY

                                                                                                                 Genel Başkan