Güncel Bilgi-Belge-Talep

16 Mart, 2023

KAZANILAN DAVA SONUCUNDA REHBER ÖĞRETMENLERE ARTIRIMLI EK DERS ÖDEMESİ YAPILMALIDIR

Rehber öğretmenlerin artırımlı ek ders ücretlerinin ödenmesine ilişkin Sendikamız tarafından kazanılan dava hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazdık.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                                                                            ANKARA                    

           

25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını Kapsayan 6.Dönem Toplu Sözleşmenin, “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı İkinci bölümünün 8. maddesinde lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak uygulamada, rehber öğretmenlerin fiilen ders yapmadığı gerekçesiyle bu düzenlemeye ilişkin ek ders ödemeleri konusunda mağduriyet yaratılmaktadır.
Eğitim-İş olarak üyemiz adına açtığımız davada mahkeme; ” rehberlik öğretmeni olarak görev yapan davacının işin doğası gereği fiilen ders görevinin olmadığı, dolayısıyla davacıdan fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesine işaret ederek davamızı kabul etmiş, idare tarafından yapılan itiraz sonrasında da Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesi 2022/1489E. 2023/50K. sayılı ilamıyla onanmak suretiyle kesinleşmiştir.

Netice olarak sendikamızca açılan dava sonucu lisansüstü öğrenim gören rehber öğretmenlerin de ek ders ücretlerinin artırımlı şekilde almaları gerektiği hususu emsal nitelikte bir kararla hukuki bakımdan kesinlik kazanmıştır.

Mahkemenin emsal nitelikteki kesin kararına rağmen uygulamada ilgili idarelerin bu ücretleri gereği gibi ödemediği bilgisi sendikamıza ulaşmıştır. Bakanlığınızca bu hususta ilgili birimlerin bilgilendirilerek mağduriyetlere neden olunmayacak şekilde yazışmaların sağlanması gerektiği aksi takdirde yaratılacak hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak binlerce davada kamu zararına neden olunacağı açıktır. 

Netice olarak Bakanlığınız ilgili birimleriyle konuya ilişkin gerekli yazışmaların yapılması ve neticesinden sendikamızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini talep ederiz.

 

 

                                                                                                           Kadem ÖZBAY

                                                                                                            Genel Başkan

EK. İlgili mahkeme kararları