Güncel Bilgi-Belge-Talep

08 Kasım, 2022

MESLEKİ ÇALIŞMA DÖNEMİNDE MESEM`LERDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETLERİNİ MEB`E SORDUK

MESEM'lerinde görevli öğretmenlere 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak Mesleki Çalışma döneminde ödenecek ek ders ücreti ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı gönderdik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

   ANKARA

 

Bakanlığınıza bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesindeki MESEM ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde;

Öğretim yılı içinde bulunan Ara, Yarıyıl ve Yaz Tatillerinde Mesleki çalışmaların yapılması ve buna karşılık haftada 15 saat ek ders ödenmesi;

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek ders saatlerine İlişkin Kararın 15.maddesinin a bendine göre Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftalık azami 24 saat  “İşletmelerde Meslek Eğitimi” ders görevi verilmesi,

(Değişik ibare:RG-12/7/2019-30829) ye göre: Ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde staj yapan öğrenciler ile varsa mesleki eğitim gören öğrenciler için işletme ve öğrenci sayısı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılır ve belirlenecek program çerçevesinde öğretmen görevlendirilir. (Ek cümle:RG-12/7/2019-30829) Öğretmenlerin mesleki çalışma yaptıkları günlerdeki koordinatörlük görevleri mesleki çalışma saatleri dışında yerine getirilir.” hükmüne yer verilmesi, 

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8.maddesinin b) fıkrasının yarıyıl ve yaz tatillerinde; görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.   hükmü nedeniyle

Ara tatildeki “Mesleki çalışmaya” ait 15 saat ek ders ücreti ve mesleki çalışma dönemi içindekiKoordinatörlük ücreti” ile birlikte toplam 39 saate kadar ek ders görevi verilmesinin mümkün olup olmadığına dair tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması için görüş ihtiyacı doğmuştur.

Konu ile ilgili uygulamanın nasıl yapılacağının ivedilikle açıklanmasını ve sendikamızın bilgilendirilmesini talep ederiz.

 

 

                  

                                                                                                             Kadem ÖZBAY                                                                                                                         Genel Başkan