Güncel Bilgi-Belge-Talep

26 Aralık, 2023

NORM FAZLASI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİDİR

Norm Fazlası Sözleşmeli Öğretmenler  yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na yazıldı talepte bulunduk.

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

          ANKARA

 

18.05.2023 tarihinde İzmir iline mevcut normlar dikkate alınarak ihtiyaca binaen farklı branşlarda öğretmen ataması yapılmıştır.

 Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 81 ile gönderdiği 13.11.2023 tarih ve 89610382 yazısı ile Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 18/2. maddesi dayanak gösterilerek İzmir ilinin değişik ilçelerinde muhtelif branşlardaki öğretmenlerin il içinde norm olmadığından il dışına tayin istemeleri için ivedi olarak tercih yapmaları istenmiştir. Adaylar “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin, atamalar başlıklı 15.maddesinin 2. fıkrasında “Atamalar bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumlarına yapılır,15/3 bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde sözleşmeli öğretmenlerin görev yerleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları olacak şekilde belirlenir” madde hükmü gereğince Milli Eğitim Bakanlığınca atamaları yapılmıştır.           

Göreve başladıkları illerde henüz bir yılını tamamlamadan aday sözleşmeli öğretmen statüsünde bulunan öğretmenlerin daha önceden tespit edilerek Milli Eğitim Bakanlığına bildirilen norm kadrolara istinaden atamaları yapılmış ve öğretmenler görevlerine başlamışlardır.                                                

Ancak; 13 Kasım 2023 tarihli personel Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden norm eksilmesi bahane gösterilerek görevlerinde bir yılını tamamlamayan sözleşmeli aday öğretmenlerin mevcut atandıkları kadrolardan farklı illere atanmasının yapılmak istenmesi telafisi güç ve imkânsız durumlar ortaya çıkaracaktır.

Ülkemizin coğrafi ve ekonomik koşulları da dikkate alınarak mevcut öğretmen branş normunun tekrar kontrol edilerek öğretmenlerin yaşayacakları mağduriyetlerin önlenmesini talep ederiz.

 

                                                                                                                            Kadem ÖZBAY

                                                                                                                                         Genel Başkan