Güncel Bilgi-Belge-Talep

12 Haziran, 2024

ÖĞRETMENLER DIŞINDAKİ PERSONELİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MEB`DEN TALEPTE BULUNDUK

Öğretmenler Dışındaki Personelin İller Arası Yer Değiştirme İşlemleri hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi yazı yazdık.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Personel Genel Müdürlüğü)

                                          

 

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

                    b) Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

İlgi (b) yönetmelikte bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık  kadrolarında 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler, denmektedir.

 

Ancak Bakanlığınız eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2024 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri duyurusu yayımlamış ve görev süresi için baz alınan ilgi (a) yönetmelikteki 30 Eylül tarihinin 31 Aralık olarak değiştirdiği görülmüştür.

Ayrıca 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden bölgede görev yapan eğitim çalışanları olumsuz etkilenmiş ve depremden sonra birçok eğitim çalışanı yer değiştirmek zorunda kalmıştır.

Tüm bu sebeplerden dolayı;

Bakanlığınız atama ve yer değiştirme işlemlerinde uygulama birliği sağlanması ve personeller arasında ayrımcılığa meydan verilmemesi açısından 2024 yılı için öğretmenler dışındaki diğer personellerin de iller arası yer değiştirme isteklerinde 31 Aralık tarihinin baz alınmasını,

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerimizde görev yapan ve depremden sonra il değiştiren eğitim çalışanlarının kendi illerine geri dönme isteklerinde 3 yıllık süre aranmaksızın atama taleplerinin uygun görülerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederiz. 

 

 

 

                                                                                                                      Kadem ÖZBAY

                                                                                                                       Genel Başkan