Güncel Bilgi-Belge-Talep

13 Eylül, 2023

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sorunları ve Çözüm Önerilerimizi MEB`e İlettik

Okul Öncesi Öğretmenlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri hk.

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                 ANKARA

             

 Bakanlığınıza bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında 04.09.2023 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetleri başladı ve daha 2 hafta olmadan idareci ve öğretmenlerden ardı ardına sendikamıza şikayetler gelmeye başladı.

Önceki yıllarda okul öncesi eğitim kurumlarında çalıştırılan yardımcı personellerin olmak üzere ana sınıflarının giderleri, ana sınıfı öğrencilerinin beslenmesi velilerden alınan katkılardan karşılanıyordu.

Ancak Bakanlığınız 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ana sınıfları için velilerden katkı alınmayacağını duyurmuştu.

 

Sendikamıza ulaşan şikayetler;

Sınıf mevcutlarının 30’a, 35’e ulaştığı, yeterli yardımcı personelin olmadığı bu nedenle sınıflarda düzensizlik yaşandığı, öğretmenlerimizin adeta bakıcıya dönüştüğü, kendilerinin ya da öğrencilerinin lavabo ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı, öğrencilerin beslenme (velilerin gönderdiği) saatinde ciddi karmaşa yaşandığı yönündedir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan bu sorunların çözümü için sendikamızın önerileri aşağıdadır.

1-Okul öncesi öğretmenlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için öncelikle Teneffüs hakkı verilmelidir.

2-Ana sınıfı öğretmenlerinin gün içinde 6 saatlik kesintisiz çalışma yapması öğretmenlerimizi yıpratmakta verimliliğini düşürmektedir. Ana sınıflarında etkinlik süresi 30 dakika, her 30 dakikalık etkinlik süresinin sonunda da 10 dakika teneffüs hakkı verilmelidir.

3-Ana sınıflarındaki öğrenci sayısı eğitsel açıdan bakıldığında asla 20’yi geçmemelidir.

4-Ana sınıflarında verimliliği arttırmak ve insani çalışma koşullarının sağlanması açısından en az 1 yardımcı personel bulundurulmalıdır.

5-Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmeli ve ana sınıflarının ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlığınızca ivedilikle müstakil bütçe tahsis edilmeli, bütün ihtiyaçlar bu bütçeden karşılanmalıdır.

6-Ana sınıflarında beden eğitimi, drama, müzik, resim vb. gibi öğrencilerin sportif, sanatsal ve sosyal yönden yeteneklerini geliştirerek keşfedilmesini sağlayacak derslere branş dersi öğretmenlerinin girmesi sağlanmalıdır.

7-Ana sınıflarındaki kaynaştırma ve engelli öğrenciler için okulun fiziki şartları ivedilikle düzenlenmeli ve psikolog ve rehber öğretmen istihdamı sağlanmalıdır.

 

            Yukarda belirttiğimiz sorunlar ve sunduğumuz çözüm önerilerinin dikkate alınarak ivedilikle gerekli tedbirlerin alınmasını talep ederiz.

 

  

                                                                                                                                    Kadem ÖZBAY

                                                                                                                                                 Genel Başkan