Güncel Bilgi-Belge-Talep

21 Şubat, 2024

PIKTES ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İVEDİLİKLE İYİLEŞTİRİLMELİDİR

PIKTES öğretmenlerinin çalışma koşullarının ivedilikle iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep ettik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                     ANKARA

 

Suriye’deki iç savaştan dolayı ülkelerinden ayrılarak Türkiye’ye sığınan geçici koruma statüsündeki çocukların, eğitim ve öğretiminin sağlanması ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre eğitim hakkını kullanması için göç ettiği ülkenin eğitim sistemine, toplumsal yapısına ve medeniyetine uyum sağlaması gereklidir. Geçici koruma statüsündeki çocukların topluma uyum sağlayarak eğitim alabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) başlatılmıştır.

Projenin gerçekleşmesi için PIKTES öğretmenliği adı altında öğretmen istihdamının yapılacağına dair özel şartları içeren yönetmelik çıkarılmış ve söz konusu şartları taşıyan eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin PIKTES öğretmeni olarak ataması yapılmıştır. Yönetmeliğe göre: “Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler, Arapça Öğreticiler ve  Psikolojik  Danışman/Rehber Öğretmenler; Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakatına girmiş ancak ataması yapılmamış olmak, Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatından en az 60 puan almış olmak, Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan eğitim fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği alan mezunu olmak, Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak” şartlarını taşıyan öğretmenler, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Belirli Süreli İş Sözleşmesi ”yıllık 8(sekiz) ay üzerinden 8 yıllığına sözleşme imzalayarak istihdam edilmişlerdir. PIKTES öğretmeni olarak atanan Türkçe, Arapça ve Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler, disiplin yönünden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, diğer özlük ve mali haklar yönünden “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” gereği yıllık sekiz ay toplam sekiz yıl olarak tanımlanan görev sürelerine tabi olmuştur. 

 Bakanlığınızca gerçekleştirilen PIKTES projesi aracılığıyla ülkemize ilerleyen zamanlarda yeni bir göç dalgası ile gelebilecek çocukların eğitim ve entegrasyonu için deneyimli olan bu öğretmenlerin, kamu yararı açısından ani gelişen olaylar karşısında profesyonelce davranabilmesi ve ani reaksiyon gösterebilmesi oluşacak krizi en az zararla atlatabilmemizde önemli rol oynayacağına inanıyoruz.

 Tüm bu nedenlerden dolayı PIKTES öğretmenlerinin   çalışma koşullarının ivedilikle iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz.

                                                                                                                            Kadem ÖZBAY

                                                                                                                             Genel Başkan