Güncel Bilgi-Belge-Talep

12 Haziran, 2024

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELİNİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ VE MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİDİR

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelinin Sorunları ve Mağduriyetleri Ortadan kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep ettik.

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Personel Genel Müdürlüğü)

 

Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarında aşçı, bekçi, berber, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi vb. gibi çeşitli unvanlarda yardımcı hizmetler sınıfı (YHS) personelinin görev yaptığı bilinmektedir.

            Yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında görev yapan personeller kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklı sorunlar yaşamaktadırlar. Hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler personeline gördürülmesi, zaman içerisinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanlarıyla özdeşleşmesine ve bu görevleri yapmak istemediklerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmelerine neden olmaktadır. Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfı personelinin görevde yükselmesinde, ek gösterge belirlenmemiş olmasından dolayı maaş ve emeklilik hakları bakımından da sorun yaşamaktadırlar.

Yardımcı hizmetler sınıfının aşçı, bekçi, berber, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi vb. gibi  çeşitli unvanlarda görev yapan personelin öğrenim durumlarına göre  teknik hizmetler sınıfına dahil memur unvanlı kadrolara atanması bu hizmet sınıfının varlığından kaynaklı sorunları ve mağduriyetleri de ortadan kaldıracaktır.

 Aşçı, bekçi, berber, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi vb. gibi yardımcı hizmetler sınıfında çeşitli unvanlarda görev yapan devlet memurlarının öğrenim durumlarına göre  teknik hizmetler sınıfına dahil memur unvanlı kadrolara atanması için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da göz önünde bulundurularak  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda  gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz.

 

                                                                                                                        Kadem ÖZBAY

                                                                                                                         Genel Başkan