Güncel Dayanışma

24 Aralık, 2022

Bolu Şubemiz Üyelerimiz ile Dayanışma Kahvaltısı Düzenledi

Genel Başkanımız Kadem Özbay, Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreterimiz Orhan Yıldırım, Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Emine Çalık, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kürtül, Bolu Şubemizin düzenlediği kahvaltıya katıldı.