Güncel Sendika Haberleri

22 Mart, 2013

Hükümet yeni yasal düzenlemelerle, emeğin haklarını budama, sendikal hakları iyice kullanılamaz hale getirme, sendikaların gücünü kırma hazırlığı içindedir. 

      İşsizlik ve yoksulluk; ülkemizi ucuz emek cennetine çevirmekte, ekmeğe ihtiyacı olan yurttaşlarımıza iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ortamlarda, güvencesiz, örgütsüz  çalışmayı dayatmaktadır. Bu durum can kayıplarını da içeren ölümcül kazaları beraberinde getirmektedir.

        Türkiye’de hemen her kuruma maliyetleri azaltmak için sokulan taşeron işçiliği, can kayıplarının yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Yaşananlar tüm iş kollarında ama özellikle ağır ve tehlikeli işlerde taşeron işçilik uygulamasına artık son vermek gerektiğini göstermektedir.

Sendikal Güç Birliği Platformu, 23 Mart Cumartesi günü Lüleburgaz’da ana teması “Kuralsız, Güvencesiz, Çalışmaya Hayır! Taşerona Son!” olan ve ülkemizde süren taşeronlaşmaya karşı yürütülen mücadeleye “can” katmak için bir miting yapacaktır.

        Eğitim-İş olarak, 23 Mart Cumartesi günü 
        - İnsanca yaşamak için,
        - Kölelik düzeni olan taşeronlaşmaya “hayır” demek için,
        - İş cinayetlerine “hayır” demek için,
        - İş, ekmek, özgürlük mücadelesini yükseltmek için
        Miting alanında olacağız.

   MERKEZ YÖNETİM KURULU