Güncel Sendika Haberleri

01 Mayıs, 2019

1 MAYIS’I TANDOĞAN MEYDANINDA KUTLADIK

Eğitim-İş olarak, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü büyük bir coşkuyla Tandoğan Meydanı’nda kutladık.

Sabahın erken saatlerinde, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in öncülüğünde, Eğitim-İş üyeleri bağlı sendikalarla birlikte AKM önünde toplanmaya başladı. Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, Genel Sekreterimiz Ebru Sungar, Genel Mali Sekreterimiz Hüseyin Kara, Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreterimiz Maksut Balmuk, Genel Eğitim Sekreterimiz Suat Özkolay, Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Yakup Tekin Efe, Ankara 1, 2 ve 3 No’lu Şubelerimiz, Çorum, Eskişehir Kırşehir, Konya Şubelerimiz ile Bolu, Sivas, Kastamonu, Kütahya, Yozgat İl Temsilciliğimiz kortejde yerini aldı.

Grup toplanma alanında davul zurna eşliğinde halaylar çekerken, bir yandan da “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır”, “Emek, eylem, direniş işte Kamu-İş”, “Kurtuluş, emeğin iktidarında”, “Sadaka değil, toplu sözleşme”, “Hayır, bitmedi daha, yeni başlıyor”, “Direne, direne kazanacağız” sloganları atıldı.

Daha sonra “Yaşasın 1 Mayıs, emek en yüce değerdir”, “Güvenceli iş, güvenceli gelecek, insanca yaşam için AKP’ye teslim olmayacağız”, “yazılı pankartların taşındığı kortej, buradan Tandoğan Meydanı’na doğru hareket etti.

Eğitim-İş olarak, başta Ankara olmak üzere ülkenin her yerinde alanlarda sergilediğimiz kararlı ve dik duruşla, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da sömürüye karşı iş, ekmek ve özgürlük; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağını dalgalandırdık.

AKP’nin yağma ve talan düzenine karşı; özelleştirmeye, düşük ücret, ağır çalışma koşulları ve esnek çalışmaya karşı; iş cinayetlerine karşı; sendikasızlaştırma ve kamu emekçilerini güvencesiz bırakma girişimlerine karşı; sürgünlere, kadrolaşmaya karşı; gerici eğitim sistemine karşı; emeğin ve emekçinin mücadelesini vermeye devam edeceğiz.